Inflace ve výdajích na obranu: otevření diskuze

Abstract:

Výstavba obranného systému České republiky vychází z dlouhodobých predikcí možných bezpečnostních rizik a plánů zdrojů dostupných pro obranu, zahrnujících i plánování obranných výdajů. Tento článek se zaměřuje na problém časové hodnoty peněz v prostředí obrany. Snaží se odpovědět na otázku, zda obrana pro vyjadřování inflace vyžaduje koncipování vlastního cenového indexu nebo zda lze k tomuto účelu využít civilní ukazatele v podobě deflátoru HDP či indexu spotřebitelských cen.

Col. Assoc. Prof. Vladan Holcner, PhD., born 1975, is a graduate of the Military College of the Ground Forces in Vyškov (Ing., 1998), University of Defence (Ph.D., 2005), Marshall Centre for Security Studies in Garmisch-Partenkirchen (2002) a Naval Postgraduate School in Monterey, CA, USA (2006). He has served at various appointments within the Department of Economics of the University of Defense in Brno, between 2010 and 2019 acted as the Dean of the Faculty of Military Leadership. Since, 2019, he has been appointed the Director of the Language Centre of the University of Defence. His pedagogical and research activities focus on the area of military expenditures, their effectiveness and efficiency, international armaments cooperation and human resources in military. Recently, he has been involved in issues of language training effectiveness as well. He has published numerous articles in domestic as well as international scientific journals.

ORCID: 0000-0002-8365-8996

Country: Czech Republic

22/11/2021

Leave a comment