Development and Change of the Concept of Hybrid War

Abstract:

The aim of the paper is description and analysis of the transformation of the concept of hybrid war. The Russian intervention in Ukraine in 2014 meant principal re-definition of the concept which is reflected in the contemporary views on the hybrid wars and hybrid threats. The concept of hybrid war had been questioned in the past already as his validity and the efforts to be applied on the past conflicts deformed its innovative content. One could argue, that adding new dimensions and topic such as economic factors, ideological activity etc. brings risk of concept´s expansion which goes far behind of the framework of the phenomenon of the war and the use of armed forces in the armed conflicts. The author draws attention to the fact that the definition of hybrid war tends to be subordinate to the current needs, which in turn only hinders their explanation potential.

Richard Stojar, PhD., born 1970. Graduate from the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, where, alongside the University of Defence, he lectures on the topics of security policy. In 2005 – 2008 he was a representative of the Czech Republic in Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre – SE Europe. Since 2002 he works at University of Defence in Brno, currently at Centre for Security and Military Strategic Studies. He is specialised in the problem of security threats and risks, armed conflicts in the post-bipolar world, security dimension of the European integration and development of the security environment, especially in the South-Eastern European region.

Country: Czech Republic

21/03/2019

1 comment

 • Comment Link Friday, 02 February 2018 17:42 posted by karel Kozák

  VÝVOJ A PROMĚNA KONCEPTU HYBRIDNÍ VÁLKY  Str. 44 Autoři: Stojar Richard

  Se znalostí věci je podrobně rozpracována teorie hybridní války. Uvádí vznik, vývoj, charakteristiku, konfrontaci názorů na použití nejen vojenské síly v ozbrojených konfliktech. Jsou zde zařazeny příklady z minulosti i současnosti. Důraz je položen na postoje USA a Ruska vzhledem k jejich rozdílné interpretaci názorů na celou problematiku hybridních válek. Je uveden krátký rozbor ruského zásahu na Ukrajině, jeho aktivity a vliv na teorii. Nepovažuji za nadnesené, když se hybridní válka považuje za „módní termín“.
  Z hlediska terminologie je článek příkladem, že lze zpracovat dokument, který nemá téměř žádné chyby vznikající z nepozornosti či nerespektování pravidel českého jazyka. Dílčí problémy se týkají rozdílů v názorech.
  Domnívám se, že pojem „hybridní války“ se svým obsahem je přínosem pro teorii vojenského umění. Je vhodné seznámit se s touto teorií v zájmu rozvoje vojenského myšlení.

  Konkrétní připomínky str. 44 2/2017 Hybridní války
  Str. 45
  …charakteristikami či pokusy o konceptualizaci tohoto fenoménu. Z původního poměrně
  úzce pojatého konceptu, který v hybridním působení v zásadě viděl paralelní vedení konvenčních
  i nekonvenčních bojových operací, se dospělo k někdy až příliš široce rozvinutého
  pojetí hybridní války jako komplexu vojenských i nevojenských aktivit, které nemíří
  pouze na obranné prvky napadeného systémů, ale…
  str. 53
  35 Viz současné napětí v turecko-nizozemských vztazích doprovázené informační a propagandistickou
  kampaňí turecké vlády a medií, které např. obviňují nizozemskou armádu z likvidace bosňácké populace
  ve Srebrenici či nepřímo vyzívají k povstání turecké

  Report

Leave a comment