Perspektivy logistiky v profesionální Armádě ČR

Abstract:

V současné době probíhající reforma ozbrojených sil ČR směřuje ke kvalitativním změnám postavení naší armády ve společnosti. Souběžně dochází ke změnám úlohy armády při plnění národních a aliančních závazků. Pozitivem je, že Koncepce výstavby profesionální armády ČR byla vytvořena správně a již nyní bylo dosaženo některých pozitiv.

Prof. Ing. Peter Hajna, CSc., Col. (Ret), born in 1949. He is a graduate of the Military College of the Land Forces in Vyškov and Military Academy in Brno. He acted in logistic positions on the levels of military formation and division. From 1981 he is a teacher at the Military academy in Brno and Military College of the Land Forces in Vyškov. He was the head of the Department of Logistics, the Dean of the Faculty of Economy of the State and the Defense Logistics and in 2004 the Dean of the Faculty of Economics and Management oif the University of Defence. He deals with the issue of logistic support of the Czech Armed Forces, the NATO logistics and economic logistics. He is the author of several scientific projects and a wide range of scientific-research works and study materials. He publishes in the Czech Republic and abroad.

Country: Czech Republic

24/01/2012

Leave a comment