Some Aspects of Biological Defence in the Czech Armed Forces Conditions

Abstract:

The paper deals with general aspects of problems of biological warfare agents and toxic industrial biologicals understanding from the point of view of protection against their effects and a possibility of specialists´ cooperation. The aim of the paper is to point to some problematic aspects of biological defense realization in connection to experiences from their historical usage. With the help of analysis of current strategical and operational documents and synthesis of available experiences from operational deployment of medical service and chemical corps units variants of optimization of current state have been proposed. These ones are main conclusion of the paper.

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 31 January 2018 16:39 posted by karel Kozák

  NĚKTERÉ ASPEKTY OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM LÁTKÁM V PODMÍNKÁCH ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  Str. 120 Autoři: Otřísal Pavel, Kročová Zuzana

  Obsáhlý článek zabývající se jednou z oblastí odpovědnosti CHV AČR a to biologickými prostředky. Má logickou skladbu, vyznačuje se vysokou odbornou úrovní. Část úvodní je zaměřena na úkoly chemického zabezpečení, následuje popis zbraní hromadného ničení. Hlavní část je ovšem věnována biologickým zbraním, bojovým biologickým látkám, ochraně před jejich účinky. Zvláštní pozornost si zasluhuje zjišťování biologických látek, sběr vzorků, jejich přeprava a identifikace. V článku jsou uvedeny dokumenty, činnost CHV AČR v rámci NATO. Vhodně jsou voleny příklady z použití chemických zbraní a BBL. V závěru se předkládají návrhy na možné řešení problémů.
  Kvalitně zpracovaný článek by neměl obsahovat mechanické chyby, jako jsou překlepy, nesprávné názvy a jiné. Přitom nepopírám, že je možné něco přehlédnout. Zkratky názvů jsou výsledkem doslovných překladů. Tyto drobné nepřesnosti nenarušují kvalitu článku. Konkrétní připomínky lze zaslat na vyžádání.

  Report

Leave a comment