Operační příprava státního území a nový systém obnovy železniční infrastruktury (2)

Abstract:

 Článek přináší nové pohledy na systém zajištění obnovy železniční dopravní infrastruktury v krizových situacích, který vychází z Plánu operační přípravy státního území (OPSÚ) a je realizován v souladu s Plánem technické ochrany železnice. Autoři volně navazují na informace zveřejněné ve Vojenských rozhledech č. 4/2005, které poukazovaly na problémy spojené s tvorbou Plánu technické ochrany železnice. V duchu závěrů projektu „Návrh výstavby smluvního systému údržby a obnovy krizové železniční infrastruktury s podporou informačních systémů, využitelného pro řešení krizových stavů a specifikace úlohy státu, samosprávných orgánů a soukromoprávních subjektů při jeho zajišťování“ hodnotí současný stav této oblasti ve vztahu k rezortu obrany. Hlavními cíli článku je podat čtenářům základní informaci o zásadních změnách v systému zabezpečení obnovy železniční infrastruktury a posoudit jejich kompatibilitu ve vazbě na změny bezpečnostního prostředí a doporučení zveřejněná v Bílé knize o obraně.

Ing. Jan Strbačka, CSc., Col. (Ret.), born in 1952, Military College of the Ground Forces (VVŠ PV) Vyškov; senior lecturer at the Department of Basic Tactics; chief senior officer at the Division of Territorial Defence, Operational Directorate, 2nd Army Corps, Olomouc; senior lecturer for teaching operational art and strategy at the Department of Faculty of Command and Staff, Military Academy (FVŠ VA) Brno. From 2001 till 2003 chief of the Operational Preparation Section of a State Territory at the Branch of Prospective Planning, Division of Prospective Planning (today Force Planning Division); 2006-2009 security manager, Economy Division, MoD. At present an external teacher- methodist at the driving school, organized by the Educational Section of Brno Public City Transit Co. Inc.

Country: Czech Republic

21/11/2011

Leave a comment