Requirements for engineer information in water crossing

Abstract:

The work deals with the issue of engineer information, which is necessary for the planning of water crossing, and which can facilitate and speed up the proces of operation planning with the assistance of the staff members of engineer specialization. At present (2019) there is no application software development of engineer support tasks (hereinafter APV ŽEN) within the engineer command and control subsystem AČR, which would take into account the problem of water crossing by troops. The aim of the article is: to analyze the gathering of engineer information for water crossing and to describe it on a specific example of the Morava river, to identify the possibilities of water crossing by forces of AČR, to propose a map base for APV ŽEN, which will be supplemented by engineer information from Povodí s.p. and Motorway and Highway Directorate (hereinafter ŘSD) and to define measures that will support the availability of engineer information in water crossing.

1 comment

 • Comment Link Monday, 13 January 2020 19:32 posted by Karel Kozák

  Str. 44 Požadavky na ženijní informace při překonávání vodních překážek

  Martin Sedláček, Jaroslav Zelený

  Velmi obsáhlý článek v českém jazyce řeší na 19 stránkách odborné úkoly ženijního vojska požadované při překonávání vodních překážek. Text je doplněn obrázky, schematy a výpočty, např. délka mostu, přemostění. Přehledně jsou uvedeny úkoly prováděné během přípravy k překonávání vodní překážky. Kladem je zařazení vlastních názorů na řešení problematiky. Článek je zpracován odpovědně.
  K terminologii
  Ženijní vojsko je hrdé na termín ženijní podpora. Je to oprávněné? Při toulkách v Praze jsem se pohyboval po obou stranách řeky Vltava. Nikdy jsem necítil, že by mne podporoval Karlův most. Naopak jsem vítal zabezpečení přechodu přes řeku. Pěchota potřebuje podporu a zabezpečení při své činnosti. Podílí se na nich druhy vojsk ve funkci bojové nebo zabezpečovací. To nesnižuje jejich důležitost. Ženijní zabezpečení považuji za logičtější vyjádření. Obsah článku je vhodný i pro ostatní příslušníky AČR, neboť ukazuje rozsah práce příslušníků ženijního vojska.
  Str. 47 Ne obraz, ale přehled o situaci.2. řádek
  Typy nebo druhy vozidel? K 2 4. Řádek.
  Str. 55 Důležitější než chápání situace je její znalost?

  Report

Leave a comment