Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 (3)

Abstract:

Analýzy datových souborů užitím metod exploratorní, zejména induktivní statistiky je v dnešní době nedílnou součástí řady oblastí lidské činnosti. Článek se věnuje problematice statistického zpracování dat pomocí nástroje STAT1, který pracuje pod Microsoft Office Excel. Je podáno vysvětlení, uveden zdroj a provedeno srovnání zmíněné aplikace s alternativními softwarovými produkty. Součástí příspěvku je ukázka praktického použití STAT1 při řešení reálných úloh.

RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D., born in 1975, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, 2004-2010 senior lecturer and from 2010 till 2012 authorized head of the Department of Econometrics, Faculty of Economics and Management (FEM), University of Defence. After the year 2008 he took part in several short-term attachments: the Institute of Statistics, Graz University of Technology, Graz, Austria; the Department of Statistics, Faculty of Science, University of Malta, Malta; and at the National University of Public Service, Budapest, Hungary. He follows the problems of many-sided statistical methods, taking aim at classification system methods. He guarantees and leads the study in the frame of his specialization. He participates in solving scientific projects and publishes both in Czech and foreign magazines.

Country: Czech Republic

22/07/2013

Leave a comment