Testing and Validation in VTÚPV Vyškov, VOP-026 Šternberk, s.p.,

Abstract:

The Military Technical Institute of Ground Forces (VTÚPV) Vyškov was established in 1978 as a research authority and its activities have covered both requirements of the Army of the Czech Republic as well as the civilian sector. The VTÚPV Vyškov Division specializes in equipment, material and technologies of the ground forces. It solves tasks ranging from theoretical analyses and applied research and development to the prototype production phase, testing and validation, and small series production. It is an accredited testing laboratory for testing products and systems; it operates as an accredited certifying body for a large number of products. Since 2003 it is a part of the military repair shop VOP-026 Šternberk, s.p. (state enterprise) founded by the Ministry of Defence. The article enumerates its activities, namely just finishing semi-anechoic hall EMC (electromagnetic compatibility), the most important and most expensive investment project since the late 80s.

Ing. Lubomír Přikryl, nar. 1955, VA Brno, do roku 1984 vykonával základní a střední odborné funkce u žsilmb, 1984-1986 postgraduální studium na VA Brno, po jeho ukončení vedoucím oddělení u Výzkumného ústavu 010 ve Vyškově. V roce 2002 se stal zástupcem vedoucího odboru zkoušení techniky a od roku 2005 vedoucím odboru zkoušení techniky a vedoucím akreditované zkušební laboratoře č. 1103 u VOP-026 Šternberk, s. p. divize VTÚPV Vyškov. Aktivně se podílí na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje MO ČR a od roku 2008 je vedoucím projektu Zkoušení vozidel a EMC. Je jedním ze zástupců Národní autority MO ČR pro zkoušení vojenských vozidel a EMC. Publikuje v odborných časopisech s potápěčskou tematikou.

30/01/2009

Leave a comment