Security, Threats, and Risk in the 21st Century

Abstract:

After the year 1989 many presumed that “the end of history” came about, after the end of cold war no international security risks would arise. Nowadays we see that everything is different. Risks and threats are an inseparable component of humane existence. A working state must be prepared for those risks, which covers even the field of training citizens. The reviewed publication will certainly contribute to better understanding the complexity of present-day world and its security. The book has two independent parts; the first one is politological by Peter Rožňák, the second part deals with professional arms by Ludvík Juříček.   Ludvík Juříček, Petr Rožňák. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. 1. vydání. Brno: Key Publishing, 2014, 324 str., ISBN 978-80-7418-201-3.

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 14 October 2014 11:46 posted by doc.Ing. Milan Kubeša, CSc.

  Atraktivní název knihy mne motivoval k jejímu rychlému získání. Při prvním prolistování jsem zjistil, že mne bude zajímat část A a část B ponechám odborníkům na zbraně a munici.

  Podrobněji jsem se pustil do části A a posléze části C (pan doc.Juříček mi snad promine, že jeho vysoce fundovaná část B je pro mne moc odborná).

  Z části A jsem pochopil, že s úzkým pojetím bezpečnosti si v současnosti a budoucnosti nevystačíme a musíme ji vnímat v širších souvislostech a komplexně. Myslím si, že pan. Dr. Rožňák na tuto myšlenku spotřeboval zbytečně mnoho prostoru. Moc se uchyloval k otázkám ekonomickým, sociálním a politologickým. Nejsem si jist, zda takto zvolený přístup vítají ti, pro které je tato publikace (podle autorů) určena. Rušivým momentem byla pro mne nejednotná konjugace textu a citace politiků (resp. jednoho politika). O nových, resp. aktuálních hrozbách jsem se toho dozvěděl docela málo. Uvedené informace jsou součástí našich strategických dokumentů a jsou všeobecně známé. Myslím si, že i teorie "řízení rizik" není autorovi zcela blízká.Se zájmem jsem si přečetl fakta a charakteristiky nestátních organizací a hnutí. Tato část by si možná zasluhovala hlubší úvahy ve smyslu jejich úlohy a procesního fungování v budoucím systému bezpečnosti na různých úrovních s cílem dosažení synergického efektu.

  Část C o dvou stranách s úvahou autorů k otázce "Kde začít?" jsem se dozvěděl, že mám začít u sebe. V mnohém se shoduji s názorem recenzenta Mgr. Dyčky (mimochodem si myslím, že pokud by pan dr. Rožňák reagoval na text recenze dnes, nebyla by tak emotivní, agresivní a eticky nevhodná až urážející). Také bych doporučil vydat dvě monografie a tak se vyhnout usilovné obhajobě pojmu "heterogenní". A znovu zdůrazňuji, že mám pocit, že určeným čtenářům v knize chybí odpovědi (resp. úvahy) k otázkám "PROČ?" a "JAK?".

  Jinak přeji autorům pevné zdraví a další tvůrčí pohodu.

  Report

Leave a comment