Kapitoly o bezpečnosti

Abstract:

Kapitoly o bezpečnosti(Informativní recenze) Balabán, M., Duchek, J., Stejskal, L.: Kapitoly o bezpečnosti. Karlova univerzita v Praze, nakladatelství Karolinum 2007, 430 stran.

Leave a comment