Review of the Author´s Monograph - Daniel P. Bagge

Abstract:

Unmasking Maskirovka: Russia´s Cyber Influnce Operations je knižní prvotinou současného kybernetického atašé za Českou republiku pro Spojené státy americké a Kanadu a bývalého ředitele odboru kybernetických bezpečnostních politik Národního úřadu pro kybernetickou a infomační bezpečnost Daniela P. Bagge. Kniha o 251 stranách vydaná nakladatelstvím Defence Press není výstupem z jeho aktivit v úřadu nebo reprodukcí politik České republiky k tématu informačních operací, ale vlastním výzkumným dílem založeném na zájmech autora. Že téma autora zajímá či jej jednoduše „baví“, je při čtení knihy rozpoznatelné a umožňuje i čtenáři toto nadšení s autorem sdílet. Kniha si najde čtenáře v několika oblastech. Jako užitečná, stručná a jasná příručka v aktuálním, zajímavém, ale i spletitém tématu poslouží policy makerům, akademikům, studentům bezpečnostních studií nebo vojenských oborů, ale rozhodně i vyšším vojenským důstojníkům.

Miroslava Pačková (born Pavlíková), PhD, was born in 1990. In 2010-2015 she graduated from the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno (Political Science and Security and Strategic Studies), where she continued her doctoral studies (Ph.D. in 2023). Since 2018, she has worked as the Executive Editor of the academic journal Obrana strategie at Centre of Security and Military Strategic Studies, University of Defence. Since 2019, she moved to the position of research fellow at the Department of Security and Defence Studies.

Country: Czech Republic

26/02/2024

Leave a comment