Review of the Authors´ Monography – Dušan Vičar, Ivan Princ, Ivan Mašek, Jiří Otakar Mika

Abstract:

Publikace se snaží souhrnným způsobem čtenáři přiblížit poměrně široký rozsah problematiky zbraní hromadného ničení se zaměřením na jaderné, radiologické a chemické zbraně a radiační a chemické havárie. Problematika každé dílčí části je natolik rozsáhlá, že by sama o sobě vydala na desítky, možná i stovky knih a lze tedy vyzdvihnout schopnost autorů shrnout nejdůležitější informace z každé části do jednoho celku.

Daniel Sas, PhD, born  1972. He graduated from the Military Academy of the Ground Forces in Vyškov (1994), where he also received his PhD (2001) in the field of weapons of mass destruction and protection against them. He currently works as an assistant professor in the Department of Chemical and Radiation Protection at the Nuclear, Biological and Chemical Institute of the University of Defence. His research and teaching is focused on nuclear weapons, dosimetry, radiation protection and the detection and analysis of radioactive agents.

Country: Czech Republic

28/11/2022

Leave a comment