Recenze vědecké monografie autorů – Radoslav IVANČÍK – Pavel Nečas

Abstract:

Každá práce na odborné monografii je jako řešení složité rovnice. V tomto případě Radoslav IVANČÍK a Pavel NEČAS řeší diferenciální rovnici. Podle mého názoru, autoři disponují obrovským potenciálem poznatků z dané oblasti a přetavili tyto poznatky, taky aby poskytli čtenáři konstruktivní pohled na širokou a dosud málo probádanou a publikovanou problematiku.

Petr ROŽŇÁK, PhD. Born in 1951. Graduated from the Military Academy in Slovakia (1978) and from the University of Bochum, Germany (1993-1994). During his professional career in the Czechoslovak and Czech Army he went through several positions from troops to Ministry of Defence. During his scientific and pedagogical career, he worked in various pedagogical positions, for example, as an assistant professor of political science. Currently, he is an academic and research worker at AMBIS University in Prague and Brno. He deals with issues of national and international security.

Country: Czech Republic

18/03/2019

1 comment

 • Comment Link Monday, 20 May 2019 14:00 posted by Karel Kozák

  str. 114
  RECENZE VĚDECKÉ MONOGRAFIE AUTORŮ
  RADOSLAV IVANČÍK, PAVEL NEČAS
  Petr Rožňák

  Na 3 stránkách je uvedena recenze monografie z oblasti soukromého sektoru ve vojenství. Dokument je v českém jazyce, zpracován netradičním způsobem. Nejprve začíná obsáhlým hodnocením vojensko-politické situace a zdůrazněním předností dílka. Vyzdvihuje zejména problematiku soukromých vojenských společenství. Je to řešeno tak, jakoby tyto společnosti měly zachránit Evropu. Článek je vhodně načasován.
  Ztotožńuji se s tím, že článek je napsán velmi pěkně, přehledně. Domnívám se, že by mohl být příkladem pro zpracování obdobných dokumentů (hodnocení, komentáře…).
  Z hlediska českého slohu by bylo vhodné nepoužívat stejná slova v bezprostřední blízkosti, případně hodně neobvyklá:
  str. 115 …nerůst… \
  . Nečasova publikace přichází. Přichází ve chvíli…

  Report

Leave a comment