Zanedbávat bezpečnost je nebezpečné: Cesty z krize

Abstract:

Finanční a ekonomická krize přerůstající v recesi, u níž nelze odhadnout konec, se stává spolu se světovými geopolitickými změnami zároveň aktuální bezpečnostní hrozbou. Reagují na ni také nové strategické bezpečnostní dokumenty ve světě, v Evropě i u nás. Zvláště proto, že nejen potenciálně, ale i fakticky zasahují do řešení a likvidace politických a sociálních důsledků krize bezpečnostní složky. Zatímco proti demonstrantům v Evropě, např. v Řecku, Španělsku, Itálii, na Islandu či ve Velké Británii zasahují zatím jen policisté, v arabském světě to byla a je i armáda, např. v Egyptě a v Sýrii; v druhém případě došlo i k vojenským vzpourám a zběhnutí. Proto důsledky krize musí být i v popředí pozornosti bezpečnostní a vojenské politiky. Jak vyjít z této složité situace a ještě ji nezhoršit si položil jako cíl Martin Potůček v knize Cesty z krize, která vyšla koncem roku 2011 v Sociologickém nakladatelství. Martin Potůček. Cesty z krize. Praha: Slon, 2011, 136 stran, náklad 600 ks, ISBN: 9788074190575, EAN: 9788074190575

PhDr. Antonín Rašek, Major General, (Ret.), born in 1935; he graduated from the Military School of Jan Žižka (VŠJŽ) and the Infantry School (PU). He served with the Air Force, studied the Faculty of Arts, Charles University (FF UK) Prague, philosophy, history (concluded in 1961). After that he became a military journalist and worked in various army institutions. In postgraduate studies he specialized in sociology. After the September 21, 1968, he was separated from the army and started a new career as research worker, lecturer and advisor in the field of industrial sociology. After the Velvet Revolution, from 1990 till 1992, he was a civilian deputy defence minister for humanitarian affairs, in 1993 director of the Institute for Strategic Studies. He cooperates with the Centre for Social and Economic Strategies, Charles University Prague. Joint member of authors´ team that compiled the following publications: Vision of Development of the Czech Republic till 2015 (CESES 2001), Guide to the Landscape of Priorities for the Czech Republic" (CESES 2002),Wandering through the Czech future (CESES 2003). Author of nineteen novels. For his successful literary activities he was praised by many awards.

Country: Czech Republic

07/09/2015

Leave a comment