Information Support of Human Resources Management in Sector of Defense

Abstract:

The article deals with the Information Support of Human Resources Management of the Ministry of Defense in terms of providing information on the quantity and quality of the personnel of the department for decision making processes. The first part describes the tools and methods of analysis for processing this information. The second part provides practical examples of this information support. On the basis of analytical studies the status of staff is presented in 2015 and 2016, supplemented by comments from the author, indicating possible ways of presenting and using this information in Human Resource Management. The author of the article, which presents the results of the long-standing experience of the creator of the information management support system, concludes that the data generated by this system could lead the adoption of a number of fundamental strategic decisions.

Col. Zdeněk Bednář, born 1968. He assigned his military contract during his studies of microelectronic and laser technic in Military Technical University in Liptovský Mikulas. His professional carrier includes staff positions in different levels of armed forces structure. Personnel Information System has been his prime interest since 1996. He was deployed in 2007 as a Chief of J1 HQ KFOR Main and in 2011 as a Staff specialist in Operational Centre of HQ Unified Protector. He was assign in NATO Command Structure between 2009 and 2013 as a Chief of personnel branch of HQ FC Heidelberg. He has been leading Department of Personnel Information since 2013 when he was promoted to colonel. His main interest is focused on personnel information systems, data analyses, statistics, a data collection process, personnel management and human resource management.

Country: Czech Republic

20/03/2018

Latest from Bednář Zdeněk

1 comment

 • Comment Link Sunday, 20 May 2018 11:03 posted by Karel Kozák

  INFORMAČNÍ PODPORA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PODMÍNKÁCH REZORTU OBRANY

  Velmi rozsáhlý článek doplněný grafickým zobrazením je věnován personální práci. Pro příslušníky jiných vojenských odborností poskytuje srozumitelný přehled o rozsahu a náročnosti personalistiky.
  Dílčím problémem, spíše malicherným, je používání některých pojmů., jež se někdy spíše popírají než by přispěly ke zvýšení kvality. Např. se jedná o informační zabezpečení a informační podporu, slova rezort, kariéra by měla být uvedena jednotně v celém článku. Obdobně není ujasněno používání pojmu lidské zdroje a personál. Doslovný překlad není vždy výhrou. Velké množství statistických údajů rozmělňuje pozornost uživatele.
  V Závěru j použit pojem informační zabezpečení, což není v souladu s názvem článku.
  Charakteristika jazykové přípravy je podle mého názoru zavádějící. Počty kurzů, studujících neřeší znalosti. Absolvování kursu je zahájením studia jazyků. Nejen kritika, ale jak řešit. Každý absolvent jazykového kurzu by měl nejméně každé 2 roky kurz opakovat (pokud se nezúčastní zahraniční mise). Zařadit výuku jazyků do práce velitelů a štábů. Problém je v zapomínání. Předpokládám, že existuje málo tak postižených, že i v důchodu čtou zahraniční vojenské časopisy (autor komentáře).
  Při seznamování s textem byly zjištěny některé dílčí problémy, vycházející z rozdílů v názorech. Nesnižují odbornou kvalitu článku:
  Str. 46 Kap. 1 informační zabezpečení (přesnější než podpora), 3. řádek-chybí písmeno?
  Str. 47 Není lepší přepodřídit? Čl. 1.2 6. řádek uživatelé?
  Str. 48 4. řádek, …požadovaná data prezentována?...
  Str. 50 Měsíční výkaz o počtech personálu rezortu
  . Zároveň je spustitelný kdykoli a kterýkoli uživatelem ISSP, který má oprávnění získat podrobný přehled o počtech personálů.
  Co to je personálové?
  Str. 58 Značná nestabilita v počtech plánovaných jazykových kvalifikačních požadavků vyjadřuje graf č. 6.
  Str. 59 STANAG=standardizační dohoda, ne norma. Pro použití: …podle normy, uvedené ve STANAG 6001.
  Tab. č. 3: čísla by měla být zarovnána na střed, jako text.
  Str. 61 Čl. 3.5, 4. odst. Ti, kteří slouží delší dobu, mají větší snahu o pokračování služebního poměru na rozdíl od krátkodobě sloužících, kterým k tomu jich chybí motivace…

  Report

Leave a comment