Constructive Simmulation: An Effective Tool for an Assessment of the Operational Effectiveness within the Cability Planning Process

Abstract:

The article outlines the outcome of a comprehensive researche aiming at the enhancement of decision making within the defence and operational planning processes. Both processes differ in purpose, neverthelles they are challenged by  the very same problém to find solutions with maximum operational effectiveness of armed forces capabilities at minimum cost to achieve objectives.  It applies constructive simulation namely the software instruments of MASA SWORD and assess its potential to support the process of capability requirements identification and validation of potential alternatives to achieve objectives. It provides reasonable evidence that constructive simulation is a valuable instrument to support the evidence based decision making within in the processes of defence planning and operations planning proces. Constructive simulation allows to identify the most suitable solutions in terms of both operational effectiveness and costs.  

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 26 July 2022 16:36 posted by Karel Kozák

  Str. 54 Konstruktivní simulace: účinný nástroj hodnocení operační efektivnosti v procesu plánování schopností
  Jan Drozd Jozef Procházka

  Obsáhlý článek v českém jazyce se na 15 stránkách, doplněných grafy a tabulkami, zabývá problematikou obranného pánování pomocí simulace. Text je pečlivě a podrobně rozpracován. Je náročný na porozumění, vyžaduje teoretické znalosti.
  Zkratky. Správně jsou uvedeny. Využitelné budou při zařazení překladu do češtiny. Tím je dosaženo předpokladu jednotného používání české vojenské terminologie.
  Chybně uvedeny: TTP, UAV, UAS viz AAP-15
  Str. 55 překlep 2.odstavec 3.ř.
  Str. 57 …vedení vojenské situace?
  Str. 69 překlep 4. ř. zdola.
  Str. 58 dopravní vrtulník (pro celý článek).
  Sttr. 60 …chybí konec věty.

  Report

Leave a comment