Convergence of NDPP and CSDP Planning Process as a Part of the NATO-EU Strategic Partnership Reinforcing

Abstract:

Over the last few years, a need for reinforcing the NATO-EU mutual coherence has become increasingly apparent. The EU and NATO have recently initiated the steps to consolidate the strategic cooperation where a way ahead to converge NDPP and CSDP planning process was also underpinned. The recent introduction of new tools tailored to get more effective the CSDP process offers new opportunities for facilitating a convergence of EU and NATO planning approaches. Even if it is impossible to assume that the Alliance's and the Union's planning processes would become identical, the implementation of PESCO and other subsequent procedural tools has created a room for potential synchronization and harmonization of respective planning processes. The paper summarises findings on certain parts of both processes which could be brought closer, in terms of time and procedures, without affecting the autonomy of both organizations in any way.

Zdeněk PETRÁŠ, PhD. (Colonel ret.) born in 1964, in 1989 graduated from the Military College of Land Forces in Vyskov (CZE). In 2008, he completed master´s degree at the Université Panthéon-Assas Paris, in defence industry dynamics. In 2016, he obtained PhD. degree in economics and management program at the University of Defence Brno (CZE), specialising in military capability assessment. After several years spent as a staff officer at the General Staff of the Czech Forces and in NATO and EU military structures, he currently works as a researcher-fellow at the Centre for Security and Military Strategic Studies. He is systematically engaged in issues related to defence planning and he is an author of a few articles and publications dealing with this topic.

Country: Czech Republic

31/10/2023

1 comment

 • Comment Link Friday, 14 January 2022 15:44 posted by Karel Kozak

  Str.45 Konvergence aliančního a unijního plánovacího procesu jako součást posílení strategického partnerství NATO a EU

  Zdeněk Petráš

  Obsáhlý článek v českém jazyce, doplněný obrázky, se na 15 stránkách zabývá procesy plánování v NATO a EU, jejich souběhem a zapojením členských států. Proces plánování je podrobně objasněn, jsou uvedeny postupné kroky pro zapojení národních plánovacích složek. Článek je přehledně upraven, logicky uspořádán. Poskytuje hodnotné informace pro specialisty na plánování , pro ostatní širší přehled o spolupráci v NATO a EU.
  Terminologie. Úvod str. 46 5. řádek, 17. Řádek, čl. 1 6 řádek překlep. Str. 47 překlep zdroj 2. Slovník zkratek je obsáhlý, chybí překlad do češtiny. Str. 50 uveden pojem zbrojní průmysl. Domnívám se, že přesněji vystihuje zaměření průmyslu než obranný průmysl. Rovněž výstižnější je logistické zabezpečení viz. Str. 51, 5. ř. Čl. Základní popis…4. ř. Str. 55 EDA 15. ř Str. 56, str. 57 11, 18.ř...

  Report

Leave a comment