Selected models and internal structure of Capability Planning Process

Abstract:

Since the 1st release of an internal ministerial norm guiding planning processes of activities and development within the Czech Ministry of Defence (MOD) presuming existence of Capability Planning Methodology, this document has not been established. This article offers selected theoretical starting points and, on their basis, it outlines possible a ministerial process tree focused on the capability process as a ground for its definition within Czech MOD conditions. Further in a framework of an added value model proposes possible internal structure of above mentioned process down to sub-processes level with justification of their purpose and mutual links. Formulating mentioned attributes of the capability planning process this article makes a contribution to set up this process within the Czech MOD.

Fabian Baxa, Ph.D., born in 1955. He graduated at Military Technical College in Liptovsky Mikulas (1979) postgradual study at Military Academy in Brno (1990) and course of national defence at University of Defence in Brno (2009). He served at national and international positions in the area of forces development and electronic warfare. Contemporary he works  as an academic fellow at Centre of Security and Military Strategy Studies at the University of Defence in Brno. His pedagogic and scientific expertise includes strategic management, defence planning and capability planning. He is a co-author of three publications and several articles in domestic and international periodics.

Country: Czech Republic

13/06/2018

1 comment

 • Comment Link Saturday, 30 June 2018 17:30 posted by Karel Kozák

  Vybrané modely a vnitřní struktura procesu plánování schopností
  Str. 3 Autoři: Baxa Fabian

  Rozsáhlý článek, zabývající se procesy plánování schopností, vhodně doplněný schématy. Vzhledem k zaměření na teorii při zpracování se projevila i obtížnost ve vyjadřování popisu problematiky. Procesy plánování schopností by měly zajímat všechny osoby, které se na plánování podílejí. V daném případě jsou některé části málo srozumitelné. Při formulování vět je potřebné věnovat pozornost slohové úpravě tak, aby obsah vět převládal nad mechanickým počtem slov.
  Z hlediska terminologie by bylo možné použít také jiné pojmy. Příklad: Životní cyklus nahradit cyklem životnosti, místo vojenský personál použít příslušníci OS. Naopak velmi pěkně je charakterizován pojem schopnost (str. 5). Na str. 7 opravit Demingův cyklus. Češtině neodpovídají pojmy příčiny konání…, uchopení týmem, běžící operace.
  Některé další podněty:
  Str. 3 Abstrakt 6. řádek formulace.
  Str. 4 4. ř. svou svá svého?
  Str. 10 Postup při novém požadavku na schopnost, nebo schopnosti je částečně odlišná od zavádění…
  Článek je přínosem pro teorii plánování schopností i přes některé dílčí problémy při formulování vět.

  Report

Leave a comment