Remuneration of Professional Soldiers in the Czech Republic and in the Slovak Republic

Abstract:

The paper analyses differences in remuneration of professional soldiers in the Czech Republic and the Slovak Republic between 1999 and 2020. This structural analysis focuses on changes in respective remuneration systems and their design. Results of the presented research enable to identify differences in the development of remuneration of professional soldiers after the split of the Czechoslovak Federation in 1993. The paper submits development of the amounts of salary for selected military ranks, their comparison and relation to general trends in domestic labor market and relation to average costs of living in respective countries. Between 2016 and 2019, salaries of professional soldiers grew higher in the Czech Republic than in the Slovak Republic, in 2020, the pay gap is already narrowing.

1 comment

  • Comment Link Wednesday, 02 February 2022 15:53 posted by Karel Kozák

    Str. 123 Odměňování vojenských profesionálů v České republice a Slovenské republice

    Monika Davidová, Vladan Holcner, Libor Jílek Alojz Flachbart

    Obsáhlý článek v anglickém jazyce, doplněný tabulkami a grafy, řeší na 16 stránkách problematiku odměňování profesionálních vojáků po jednotlivých hodnostech a porovnává situaci v AČR a ve Slovenské armádě. Je přehledně uspořádán po časových obdobích. Angličtina vyžaduje dobré znalosti, používá se mnoho odborných pojmů. Pro běžného uživatele má článek informativní charakter.

    Report

Leave a comment