Three Key Issues of Project Management in the Ministry of Defense Sector

Abstract:

Implementation of project management is a step by which the organization declares that it wants to offer unique products in the appropriate quality. Just as a newly implemented process to an organization is not always perfect and needs to be constantly improved. Consequently, the project management implemented in the organization needs to be improved. The article presents the main problems identified by the members of the project management courses, which took place at the University of Defense in Brno in period 2011 − 2018. The authors of the article, based on the analysis of the findings, concluded that problems identified in the Ministry of Defence of the Czech Republic are solvable and present possible approaches to the solution.

1 comment

 • Comment Link Friday, 26 October 2018 17:15 posted by Karel Kozák

  Tři klíčové problémy projektového řízení v rezortu
  Ministerstva obrany
  Jaromír Pitaš, Miroslav Mašlej

  Přehledně zpracovaný článek v českém jazyce. Domnívám se, že je vhodný pro absolventy příslušných kursů k osvěžení znalostí. Pro běžného uživatele, který se k článku dostane, vzhledem k používané terminologii, není příliš srozumitelný.
  Při tvorbě článku je potřebné věnovat pozornost i stránce terminologické. Některé věty nejsou složeny tak, aby odpovídaly češtině. Pokud se v názvu použije slovo „rezort“, mělo by se používat stejně i v textu, tedy ne „resort“. Je patrné, že při překladu slova approach autoři uznávají pouze přístup. Vhodné by bylo použít např. způsob, metoda. Je správné nejvýznamnější? Nelze použít nejdůležitější? Materiál má životní cyklus? Nebylo by vhodnější cyklus životnosti? Pokud odrážky končí tečkou, pokračuje se velkým písmenem. Str. 131 překlep, str. 132 02018, str.133 STANAG=standardization agrément, str. 137 PMI-srovnat se zdrojem 3., str. 130, 137 Severoatlantická aliance-Aliance)-velké písmeno A pokud je slovo samostatné.
  Obsah článku bude vhodný k rozpracování. Přesto zůstává nejasné: jaký je rozdíl mezi řízením projektu a projektovým řízením

  Report

Leave a comment