Approaches to Scenario Development

Abstract:

The article deals with the issue of methodological approach to scenario development. This paper describes the methods and techniques used in scenarios development both in civilian sphere and within NATO and the EU, with an emphasis on their role in the military capability development process of the armed forces. The article defines the usual scenario construction process and describes the location and differences of generic and specific planning situations. In addition, the principles necessary to create quality scenarios are described here. The conclusion of the article deals with proposals focused on the elaboration of a methodology for scenario building in the Czech Armed Forces as part of the project "Strategic Alternatives to the Construction and Development of the Czech Armed Forces", which is being elaborated at the Center for Security and Military and Strategic Studies of the University of Defense in Brno.

Jan Gireth, PhD., (Colonel retired), born in 1956. A graduate of the Military Command and Technical College Martin and also the Command and Staff Military Postgraduate Study of the Military Academy. He worked in the field of engineers troops in command and staff positions, at Engineer Department of Military Academy Brno, in international environment at SHAPE (Belgium) and ACT Norfolk (USA), at General Staff in Prague. He is currently working at the CBVSS in Brno, where he deals with the command and control, operations planning, and methodology of scenario development.

Country: Czech Republic

28/08/2018

1 comment

 • Comment Link Friday, 12 October 2018 20:58 posted by karel Kozák

  Str. 15 Používané přístupy k tvorbě scénářů
  Autoři: Gireth Jan
  Poměrně kratší článek v anglickém jazyce zaměřený na metody a postupy při tvorbě scénářů Je přehledně zpracován. Nepředstavuje problémy se čtením i pro uživatele s nižší znalostí angličtiny (autor komentáře). Podrobněji jsou rozebrány scénáře, jejich cíle, historie, teorie předpovědi.
  Uvádí příklady použití scénářů a názory mnoha odborníků. Podle mého názoru metoda použití 11 kroků pro tvorbu scénáře je dosti náročná. Ke konci článku je zařazeno mnoho zkratek, včetně jejich rozepsání. Přimlouvám se, aby byly doplněny i překlady v češtině. Lidé se mění na funkcích a přinášejí si vlastní překlady. Proč nevyužít odborníků.
  Domnívám se, že autor při tvorbě článku vycházel pouze z jedné varianty překladu anglického slova approach. České slovo přístup je nejběžnější, nejvíce používané a zřejmě žádané. Ve slovnících je možné nalézt i další významy překladu slova approach. Např. cesta, kroky, pojetí, postup, metoda. Použitím jiného slova by název článku mohl být odlišný, např. Metody používané k tvorbě scénářů.
  Při čtení článků si kladu otázku, zda překlad armed forces=ozbrojené síly je správný. Kvalifikované schopnosti se týkají především armády, zřejmě i scénářů, činnosti v zahraničí.
  Vyzdvihuji jeden velmi kladný poznatek. V článku jsem nenašel žádný překlep nebo jiné mechanické nedostatky.

  Report

Leave a comment