Directed Energy Weapons as a Means to Development of Capabilities of the Armed Forces

Abstract:

The Directed energy weapons use highly focused energy to damage targets. These weapons use electromagnetic radiation, sound, or subatomic particles. This article aims mainly presentation of information on the current situation in the field of directed electromagnetic weapons that use pulsed electromagnetic field in the range of radio waves and microwaves band. These technologies are used for disruption or destruction of electronic and electrical circuits of the enemy equipment. This makes it possible to neutralize or completely destroy the operation of information, communication, management, control, firing and other electronic devices.

Jan Valouch, Ph.D., born in 1971. He graduated from the Military Academy in Brno, in area Special Communications Systems (1994). He completed doctoral studies at the University of Defense and defended his dissertation in thesis "Design of Electromagnetic Compatibility for Testing and Development of Military Engineering" in 2007. In his military service (1993-2009), he acted in positions related mainly to telecommunications. At present he works at Tomas Bata University in Zlín as Director of the Institute of Secure Engineering. In his scientific, publishing and pedagogical activities he deals with the issues of electromagnetic compatibility and secure futurology.

Country: Czech Republic

06/09/2016

3 comments

 • Comment Link Saturday, 27 January 2018 10:36 posted by Milan Mařík

  Viz bod 3. zastavování vozidel
  chtěl bych vidět generátor, který zastaví Pragu V3S, ještě lépe v provedení nosič PL dvojkanónu.

  Report
 • Comment Link Monday, 19 December 2016 21:18 posted by Dagmar Palmerova

  az bude nekdo pripraven si poslechnout prime svedectvi o experimentech a realne aplikaci vasich vynalezu na civilistech, mohu je poskytnout.

  Report
 • Comment Link Monday, 17 October 2016 17:40 posted by Karel Kozák

  ZBRANĚ SE SMĚROVANOU ENERGIÍ JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE SCHOPNOSTÍ OZBROJENÝCH SIL

  Článek obsahuje rozsáhlé pojednání o zbraních se směrovanou energií. Podrobně popisuje druhy zbraní, jejich možnosti a některá data. Vhodně jsou zařazeny fotografie pro doplnění informací. Obsah článku odpovídajícím způsobem splňuje vytýčené cíle. Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací by mohlo být vhodné na závěr zařadit přehlednou tabulku s názvy a některými údaji o uvedených zbraních.
  Na rozdíl od hovorového jazyka by každý textový dokument měl být zpracován s použitím standardizované terminologie, pravidel českého pravopisu, české slohové úpravy.
  Následuje přehled stránek, kde byly po důkladnější kontrole zjištěny problémy, které lze nazvat nedostatky:
  . Str. 62. Tato zařízení. Vhodnější je použít slovo cíli, NE cíly.
  Radiový: týká se jaderného výbuchu, rádiový: týká se elektromagnetických vln.
  . Str. 63: USA rozdělují. Vytváří se paprsek.
  . Str. 64: pozemní, vzdušné a námořní síly. Sektor působení? 2.1 překlep.
  . Str. 65. Zabudování do letadel, NE letounů. 2.2 poškodit el. zařízení?
  . Str. 75. Nissan Navara. Afghánistán.
  . Bezpilotní vzdušné prostředky (AAP-15).
  . V článku je zařazeno mnoho zkratek. Z estetického hlediska by bylo vhodné, aby byly zapsány stejně. Příklad: DEW (Direct Energy Weapon). Jde o velká a malá písmena.
  . Nepoužívat HPM zbraně, prostředky, ale zbraně, prostředky HPM. Týká se i ostatních spojení, např. se systémy, prostředky, zdroji, generátory apod. Opravit na pásmo UKV. Jednotně impuls (nebo impulz).
  . K estetické úpravě patří i tečky na konci věty, uzavřené závorky.
  Z uvedeného přehledu vyplývá, že je potřebné, aby uveřejnění článku v časopise předcházela nezávislá kontrola. Jsou zde pouze dílčí nedostatky, které neovlivňují odbornou kvalitu článku.

  Report

Leave a comment