Auftragstaktik: the Origin and Development of the Philosophy to the Command in the 21st Century

Abstract:

This article deals with one of the approaches to command - Mission Command – which can be seen as a dominant command philosophy in NATO nations and especially in the United States. This approach is considered as a very important in terms of possible responses to the challenges having impact on current and future security environment. Respective parts of this article describe the military causes and related historical consequences based on which the mentioned command philosophy had been constructed. The relevant parts describe basic principles of Auftragstaktik, developed and implemented by Prussian and later on by German military leaders which aim is to emphasize centralized intent and dispersed execution through disciplined initiative.

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 16 May 2018 17:38 posted by Karel Kozák

  Str. 69 Auftragstaktik: vznik a vývoj filozofie velení 21. století
  Autoři: Kolář Pavel, Rak Tomáš

  Obsáhlý článek zabývající se jednou z problematik vojenského umění. Srozumitelnou formou podává přehled vývoje systému velení. Podrobně a na příkladech rozpracovává vývoj vojenského myšlení. Vhodně seznamuje uživatele s činností a názory příslušníků pruské armády i s významem napoleonských válek. Článek je logicky uspořádán, dobře se čte.
  Přehledně je zpracována charakteristika vojenských teoretiků Moltkeho a Clausewitze, jejich činnost a význam pro teorii vojenského umění. Další konkrétní údaje jsou v rakouském časopise Ősterreichische Militärische Zeitschrift č. 6/2017 a 1/2018.
  Za zmínku stojí obtíže při prosazování nových způsobů činností, neboť odpůrců bylo mnoho.
  Posoudit název článku, aby odpovídal anglickému originálu.
  Z hlediska terminologie je možné odlišit některé názory, které nesnižují jeho hodnoty:
  . překlad slova approach- přístup nebo přímo způsob (např. velëní), str. 71.
  . překlad slova freedom- vhodnější může být volnost jednání, ne svoboda, str. 74.
  . taktický velitel-velitel na taktickém stupni, str. 81.
  . překlad slova challenge- výzva nebo důležité úkoly?
  . na str. 80 (Kap. 5, 4. řádek), zdroj 49.
  Domnívám se, že by mohlo být vhodné uspořádat principy po odrážkách nebo v tabulce. Některé jsou rozptýleny v textu.

  V současné době se objevují názory na způsob řízení státu. Předem odolávám předpokládanému výsměchu, neboť se domnívám, že filosofie velení a řízení se nepopírají s vedením. Nevidím důvody, proč by se způsoby řídící činnosti/velení ve vojenské oblasti nemohly využívat v civilu. Disciplinovaná iniciativa nás k tomu vybízí. Stejně tak je vhodný např. princip požadující odbornost pro zastávání funkce. Pak dlouho nic a pak přijde stranická příslušnost.

  Report

Leave a comment