Cognitive Hierarchy and Intelligence

Abstract:

The article deals with the issue of the cognitive pyramid and the possible use of intelligence analysis in the context of gaining the understanding and wisdom of users of information using this pyramid. The cognitive pyramid is used to define the terms date, information, knowledge, understanding and wisdom that make up the various levels of the pyramid. The paper attempts to discuss concepts in different models of the pyramid. It briefly describes intelligence in the context of the use of intelligence by means of a cognitive pyramid. Intelligence is a special kind of knowledge. This article also seeks to explore how intelligence creation can be explained using a cognitive analytical pyramid model.

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 26 July 2022 15:36 posted by Karel Kozák

  Str. 88 Poznávací pyramida a zpravodajská informace
  Jozef Vojtek Josef Říha Miroslav Šuhaj


  Obsáhlý článek v českém jazyce, doplněný grafy a tabulkami, se na 16 stránkách zabývá problematikou zpravodajství. Hlavní zaměření se týká Poznávací pyramidy. Cílem je zajistit využití zpravodajské informace prostřednictvím poznávací pyramidy. Tato je tvořena mnoha pojmy, které jsou podrobně rozpracovány. Je obtížné porozumět teorii poznávací pyramidy a její využití v praktické činnosti.
  Připomínky:
  Název článku: Poznávací pyramida a zpravodajství. Vycházím z toho, že zpravodajská informace je výsledkem zpravodajského procesu. Obsah tvoří zpravodajské štáby, které potřebují schopnosti dané v poznávací pyramidě. Stejný obsah, činnost a orgány má civilní zpravodajství.
  Překlep str. 97 bod 2.5 5. ř.

  CIVZPRAV - VOJZPRAV pracují souběžně spolupráce?
  Zákony
  Nařízení vláda zpravodajská
  Předpisy informace

  Report

Leave a comment