Úvod do studia zpravodajských služeb

Abstract:

Činnost zpravodajských služeb je oblastí, která odedávna přitahovala zájem veřejnosti. Utajování informací svým způsobem vedlo v průběhu studené války k tabuizování veškeré zpravodajské činnosti a ztěžování její kontroly. Teprve s odstraněním překážek ve vztazích mezi státy, vytvořením zcela nové politické a ekonomické situace v Evropě a s nástupem demokracie v nových státech NATO, se otevírají možnosti nových pohledů na činnost zpravodajských služeb. Řada osob, především poslanců parlamentu, novinářů a politologů dostala příležitost se blíže seznámit s touto oblasti zpravodajství. Protože se současně zvýšily i možnosti získávání informací v zahraničí o činnosti zpravodajských služeb jiných států, začaly být pro označování určitých činnosti zpravodajských služeb používány pojmy, které se běžně používají především v anglosaských státech. Přitom mají často rozdílný výklad, a proto jsou i u nás také rozdílně vykládány. Příkladem může být všem známý pojem „agent“, kterým je v americkém pojetí označován kádrový příslušník zpravodajské služby, ale již v Británii a kontinentální Evropě se jedná o označení osoby jednající ve prospěch zpravodajské služby. Tyto zvláštnosti ale zpravodajci znají a nejsou překážkou jejich spolupráce.

Major Karel Zetocha, PhD., born in 1977, graduated from the Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno in political science, international relations and European studies. He worked as assistant professor at the Institute for Strategic Studies Defense University in Brno (2007). From 2011 was assigned to the 74th Light Motorized Battalion. Currently he works at the General Staff of the Army of the Czech Republic. He professionally focuses on the issues of functioning of security forces in democracy, defense policy and military science. He is the author of the monograph Intelligence Services in the New Democracy: the Czech Republic, editor of the Military Strategy textbook and the author of many articles.

Country: Czech Republic

20/03/2018

 

Leave a comment