Some Aspects of Structured Intelligence Analysis

Abstract:

Structured analysis is a systematic approach to solving intelligence analytic problems. Methodology and analytical techniques in the intelligence analysis include the selection of structured techniques from the point of view of the analytical task and the use of the analytical spectrum. Basic structured analytical techniques ensure transparency and reduce personality bias. Taxonomy is the basis for quality analysis. There are 55 types of techniques that complement expert judgment and intuition. A properly structured analysis contains twelve questions supplemented by a number of analytical techniques. The method of analytical spectrum in strategy leads to the split of the process into the phase of analysis, synthesis, selection of information and argumentation, and the analysis itself consists of four sub-stages. The basic parameters that negatively affect the use of structured analytical techniques by intelligence analysts are the analytical and collective approach, the patterns and the level of education.

Jozef Vojtek, PhD, born in 1961. He is a graduate of the High Military School of the Ground Forces in Vyškov. After completing postgraduate studies at the Military Academy in Brno, he worked in the intelligence staffs of the rapid deployment brigade and mechanized division headquarters, and the Ministry of Defence. He has been working in an academic environment since 2016 and is currently an academic staff member of the Institute of Intelligence Studies at the University of Defence. He defended his dissertation in the field of Military Management in 2021. In his work, he deals with the issue of intelligence and information analysis.

Country: Czech Republic

20/02/2024

1 comment

 • Comment Link Sunday, 05 May 2019 18:10 posted by Karel Kozák

  Str. 59
  VYBRANÉ ASPEKTY STRUKTUROVANÉ ZPRAVODAJSKÉ ANALÝZY
  Jozef Vojtek

  Obsáhlý článek v českém jazyce v rozsahu do 14 stran je zaměřen na jednu z oblastí vojenského zpravodajství (VZ) a to na strukturovanou analýzu. Jedná se o teoretický článek vyžadující znalosti pojmů používaných ve VZ pro tvorbu podkladů k hodnocení situace na strategické úrovni.
  Text je doplněn schématy a rozsáhlou tabulkou s přehledně uspořádanými způsoby analytické činnosti. Článek je zpracován přehledně, logicky uspořádán. Bylo by vhodné uvést nějaká kritická místa, která by analytický proces mohla ovlivnit? Jde např. o klamné informace záměrné či nahodilé? O klamné činnosti je zmínka pouze v jednom případě.
  Článek může být přínosem pro studia v oblasti VZ.
  Z hlediska překladu slova approach. V češtině není jen slovo přístup.

  Report

Leave a comment