Analysis of Approaches of Selected NATO and EU Countries to Defence Planning and Capability Planning

Abstract:

The objective of this article is to answer the question to which extent a respective concentration on Alliance approaches is really indispensable. A substance of the answer is to be found in the outcomes of analysis made on defence planning processes of NATO nations and EU member states. This analysis indicates to which extent national planning processes correlate with principles of NDPP and EU capability development. The analysis outcomes point out a significant diversity of approaches to national defence planning processes, the fact which stems from different interests of their national security and defence policies and, at the same time, the outcomes substantiate that the centre of gravity of national approaches does not lean on implementing principles of NDPP but on achieving outputs of the NDPP.

Zdeněk PETRÁŠ, PhD. (Colonel ret.) born in 1964, in 1989 graduated from the Military College of Land Forces in Vyskov (CZE). In 2008, he completed master´s degree at the Université Panthéon-Assas Paris, in defence industry dynamics. In 2016, he obtained PhD. degree in economics and management program at the University of Defence Brno (CZE), specialising in military capability assessment. After several years spent as a staff officer at the General Staff of the Czech Forces and in NATO and EU military structures, he currently works as a researcher-fellow at the Centre for Security and Military Strategic Studies. He is systematically engaged in issues related to defence planning and he is an author of a few articles and publications dealing with this topic.

Country: Czech Republic

31/10/2023

2 comments

 • Comment Link Thursday, 26 January 2017 11:35 posted by Zdeněk Petráš

  Děkuji za Váš komentář. Bohužel (pro mě) s Vašimi výtkami nelze než souhlasit. V otázce klíčových slov, zde jsem vycházel z pokynů pro autory, kdy je řečeno, že by se měla volit taková klíčová slova, která mají co nejobecnější použití a u kterých je velká pravděpodobnost, že budou někdy v budoucnu ještě použity. Slovo determinanty se mi tudíž nejevilo jako nejvhodnější. Pokud jde o překlepy a jazykovou úpravu, vzhledem k tomu, že článek neprošel jazykovou korekturou, je víceméně zřejmé, že gramatické chyby se musely objevit. A za to se samozřejmě omlouvám.
  Pokud jde o terminologický aparát, slovo PŘÍSTUP vs. APPROACH, plánování schopností atd., zde jsem vycházel z odborné vojenské terminologické praxe, která neposkytuje příliš možností, ve smyslu vhodných synonym či různých ekvivalentů, ke zvýšení pestrosti příliš strohého odborného textu. To je prostě fakt.
  Na druhou stranu, cílem článku bylo upozornit na zdánlivě nelogickou skutečnost, že není příliš zemí, které by si lámaly hlavu aliančními či unijními potřebami, ale řeší prioritně a v prvé řadě své národní zájmy.
  V každém případě, ještě jednou díky za komentář.

  Report
 • Comment Link Tuesday, 24 January 2017 19:54 posted by Karel Kozák

  ANALÝZA PŘÍSTUPŮ VYBRANÝCH ZEMÍ NATO A EU
  K OBRANNÉMU PLÁNOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ

  Obsáhlý článek, který na vysoké odborné úrovni objasňuje problémy v plánování v NATO, EU a u jednotlivých států. V tabulkách jsou uvedeny základní principy, determinanty působící při plánování. Autor ukazuje na priority v plánování, zabývá se národními vstupy do plánovacího procesu.
  Několik postřehů z oblasti terminologie včetně češtiny.
  Nemělo by se mezi klíčové zařadit slovo determinanty?
  V článku na strategické úrovni může rovněž dojít k dílčím problémům z hlediska formální a jazykové úpravy. Někde vypadla tečka, čárka, písmeno, velké písmeno u rozepsané zkratky (STRATAL), překlepy (str. 5, 6, 7, 8, 9, 11). V tabulce č. 6 nejsou názvy sloupců zarovnány na střed jako v předchozích. Na str. 13 by se v operaci mohly dosahovat cíle? Na str. 16, 3. řádek, neměl by být druh vojska? Používat vyjádření resorty obran není estetické.
  Průvodním slovem obsahu článku je slovo PŘÍSTUP. Jde o jeden ze správných překladů slova APPROACH. Ale překlad může být i postoj, pojetí, postup, metoda, řešení atd. Bylo by vhodné posoudit překlady s použitím uvedených slov?
  Přístup v češtině může rovněž být kladný, odpovědný, svědomitý, záporný, nepřátelský, laxní a jsou i další možnosti.
  Pokusil jsem se podívat na slohovou úpravu textu. Na str. 15 je odstavec složený z 8 řádků. V těchto řádcích je 5x uveden termín plánování schopností. Může být i jiná slohová úprava? Drobné problémy s úpravou textu lze nalézt i na str. 8, 16.
  Uvedené připomínky nemají vliv na kvalitu článku, lze je chápat jako doplňující pomůcku.

  Report

Leave a comment