Perspectives of Development of Light Combat Units

Abstract:

The article identifies specific attributes which have influenced success of modern warfare conducted by infantry battalions and their sub-units. There are mentioned ways to suppress the negatives and opportunities to use positives. There is drafted a possible task organization structure of battalion which allows the variability, modularity and combat readiness, according to capabilities and statements catalogue. The author was inspired by his own experiences as an infantry unit commander. He uses his knowledge gained from military assignments. The article could be considered as topic for future discussions not only on academic but also on specialized level.

Podplukovník gšt. Ing. Pavel Zahradníček, Ph.D., MBA,  narozen v roce 1982. Absolvent VVŠ PV Vyškov (2004), Univerzity obrany (Ph.D. 2017), Kurzu generálního štábu (2022) a studijního program MBA (2023). Během své praxe v letech 2004-2018 velel na základních velitelských a štábních funkcích. Byl nasazen v pěti zahraničních operacích na taktickém a operačním stupni velení a řízení. Autor je příslušník Katedry vševojskové taktiky Univerzity obrany. Oblast jeho výzkumu je zaměřena na technologický rozvoj a jeho praktický vliv na taktiku a přípravu jednotek.

20/11/2023

Leave a comment