Role of International Cooperation in the Development of the Czech Armed Forces Medical Capabilities

Abstract:

The article deals with the use and future prospects of the international cooperation for the development some of Czech Armed Forces capabilities in the field of military medicine. It has no ambition to address this issue in its entirety, but only contains an analysis of some of the current formats and initiatives of international cooperation in the field of military medicine, with the justification of their origins and a brief evaluation of their contribution. Part of the article is also a proposal for possible measures to improve the development of medical capabilities in the framework of international cooperation.

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 21 November 2018 15:17 posted by Karel Kozák

  Str. 105 Úloha mezinárodní spolupráce při rozvoji schopností Armády
  České republiky v oblasti vojenského zdravotnictví
  Petr Král, Antonín Novotný

  Obsáhlý článek v českém jazyce, doplněný obrázky podává podrobnou charakteristiku vojenské zdravotnické služby a jejích součástí. Výklad pojmů, zaměření na koncepce, projekty je provedeno na vysoké odborné úrovni.
  Z hlediska terminologie je méně přesvědčivé vhodné používání pojmů podpora a zabezpečení. Je patrné, že autoři článku se drží překladu podle A-Č slovníku a nepřipouští jiné varianty. Např. …modulární zdravotnický přístup…Slovo approach má i jiné významy, pojetí nebo metoda. Tím se trochu mění modularita. Uvedu některá další vyjádření: . Nejsem přesvědčen o správnosti termínů: cílem zdravotnického zabezpečení je podpora…, systém zdravotnické podpory se skládá ze zabezpečení…? NATO cvičení je doslovný překlad, komolená čeština. STANAG=standardization agreement (ne norma, ale dohoda).
  Velmi dobře jsou charakterizovány některé projekty, např. Smart Defence, koncepce FNC. Naopak na str. 114 je uveden operační velitel, což není vhodné. Také neříkáme mechanizovaný nebo proviantní velitel.
  V textu ke konci článku je zařazeno mnoho zkratek. Bylo by dobré, aby u nich byl překlad do češtiny., zpracovaný odborníky.
  Přehledně je popsáno zapojení Vojenské zdravotnické služby do spolupráce v NATO a EU. Závěr článku na mne působil nepřesvědčivě tím, že zdravotnické zabezpečení se ztratilo a zůstává pouze zdravotnická podpora. Tady logiku nevidím. Ještě připomínám, že anglické slovo operation lze překládat do češtiny také jako operace nebo činnost.
  Nejedná se o zásadní nedostatky, nesnižuje se hodnota článku. Na str. 108, 109 k tomu stačí vhodněji formulovat věty.

  Report

Leave a comment