Využití vojsk územní obrany v krizových situacích na úrovni vojvodství

Abstract:

The present article is devoted to the new kind of the Polish Armed Forces, namely the Territorial Defence Force (Polish: Wojska Obrony Terytorialnej, WOT), the essence of which is, i.a., territoriality. Among the many tasks facing this kind of military unit, there are the ones involving non-military threats. By connecting the two basic elements mentioned above, the authors present in the following article the possibilities of using the Territorial Defence Force and the alternate process of administering the armed force component on a voivodeship level.

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 08 May 2019 15:54 posted by Karel Kozák

  Str, 98

  VYUŽITÍ VOJSK UZEMNÍ OBRANY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH NA ÚROVNI VOJVODSTVÍ
  Szynowski Ryszard, Radwan Krzysztof

  Krátký článek v rozsahu 10 stran uvedený v anglickém jazyce poskytuje doplňující informace o polském teritoriálním vojsku. Poslání, cíle a úkoly vycházejí z hodnocení současné situace. Autoři se zabývají nejen vnějším, ale i potenciálním vnitřním ohrožením. Důraz je položen na objasnění úkolů při nevojenském a vojenském ohrožení.
  Přínosem pro teorii vojenského umění může být propojení státní správy s vojenstvím, zejména na místní úrovni
  Angličtina je poměrně snadná a pomáhá k pochopení obsahu.

  Report

Leave a comment