Brány jazykům otevřené (2)

Abstract:

Podpisem Boloňské deklarace v r. 1999 se čelní představitelé 29 evropských zemí zavázali vybudovat evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, který by umožnil studovat a pracovat v cizích zemích. Existující mobilita napříč Evropou podporuje mnohojazyčnost a napomáhá lépe pochopit a respektovat tradice evropské jazykové rozmanitosti. V rámci internacionalizace je na vysokých školách pozornost zaměřena na mobilitu studentů, což vede ke snahám vyučovat studijní programy v anglickém jazyce. Internacionalizace se tak vlastně stává kontraproduktivní, neboť je omezována nabídka studia dalších cizích jazyků. Prezentované údaje o výuce jazyků v ČR, o nichž pojednává tento článek, byly získány dotazníkovým šetřením na jazykových pracovištích v textu uváděných fakult v lednu a únoru 2011. Pozornost je věnována výuce ruského jazyka na Univerzitě obrany.

Mgr. Alena Müllerová, born in 1954, graduate of Faculty of Arts, Masaryk University Brno, Russian and English languages. Since 2004 she has been working as a teacher of foreign languages at the Language Training Centre, University of Defence, Brno. She specializes in teaching English and Russian. During her pedagogical activities she makes use of results of special research, dealing with the project of processing fundaments for updating teaching curricula, in the frame of European Social Fund (ESF). She was involved in materials implementing the concept of Content and Language Integrated Learning (CLIL) into teaching processes. Gained experiences and knowledge she publicizes in magazines, collections from conferences home and abroad, she is an authoress and joint authoress of several textbooks and vocabularies of military terminology.

Country: Czech Republic

21/11/2011

Leave a comment