Evaluation of Education Quality

Abstract:

Within the context of evaluation system of education quality in career courses that are organized at the Center for Security and Military Strategic Studies of the University of Defence in Brno, the article deals with course evaluation questionnaires. It demonstrates benefits of introducing online questionnaires, and a persistence of responses sets that are invalid in terms of internal imbalance. To filter out this undesirable natural phenomenon, a method was proposed for determining the consistency of responses sets. The outcomes lead to the goal to enhance quality as well as quantity of responses to evaluation questionnaires. In terms of quality, the intention is to continue filtering out invalid responses sets using the proposed method. In terms of quantity, the intention is to motivate the course participants to fill the evaluation questionnaire by dividing it in parts, so that they can experience the changes based on their responses yet during their course.

Lieutenant Colonel Jan KROULÍK, Ph.D., born in 1973. He graduated at Military Academy in Brno (1997) and University of Defence (2005). He worked in pedagogical positions at Engineers departments (1997-2012) and at the Center for Security and Military and Strategic Studies (2015-so far). He is a pedagogical leader of career courses, and an administrator of the LMS MOODLE e-learning environment. He is an co-author of an university textbook, and author of several teaching texts and a number of vocational articles in Czech Republic and abroad.

Country: Czech Republic

13/06/2018

1 comment

 • Comment Link Monday, 09 July 2018 19:03 posted by Karel Kozák (kozakk)

  Evaluace kvality vzdělávání
  Str. 95 Autoři: Kroulík Jan

  Kratší článek obsahující řadu zkratek a tabulek. Zabývá se různými druhy kursů s důrazem na jejich hodnocení a způsoby provádění. Kladem je snaha o zapojení studujících do hodnocení a tím zlepšování kvality výuky. Vzhledem k obsahu je tento článek vhodný pro absolventy kursů. Běžnému uživateli poskytuje pouze dílčí informace.
  Důležité místo má slovo evaluace. Nepoužívá se příliš často. Došlo by ke snížení vědeckosti článku, kdyby byl vložen český překlad?
  Ke zpracování článku by měla patřit i estetická úprava, mimo jiné používání interpunkčních znamének, bez překlepů apod. Příklady:
  . Tabulky č.1-4 jsou zpracovány stejně, tabulky č. 5-8 odlišně.
  . Odrážky jsou 1x uvedeny dvojtečkou, další 2 bez znaménka.
  . Str. 94, K 1 překlep.
  . str. 96, Úvod 1.
  Není mi známo, zda byl nařízen překlad anglického slova „personnel“ českým „personál“. Dříve se používal personál k vymezené skupině spolupracovníků nebo pro obslužnou činnost. Nepovažuji za vhodné uvádět např. Zdravotnický personál v personálu OS ČR.
  Uvedené dílčí podněty nesnižují odbornou kvalitu článku.

  Report

Leave a comment