Jak se připravit na boj v zastavěném prostoru? (2)

Abstract:

Zkušenosti z výcviku pěší roty boje v zastavěném prostoru ukazují, že efektivní příprava vyžaduje provázanost doktríny s vybavením (výzbroj a výstroj) a strukturou jednotek. Je zásadní, aby standardy NATO byly dále rozpracovány na národní úrovni tak, aby odpovídaly vybavení a organizaci vlastních jednotek. Efektivní výcvik vyžaduje doplnění stávajících programů přípravy o příklady konkrétních cvičení, na jejichž provedení musí být připravena standardizovaná výcviková zařízení. Odborní instruktoři by měli řídit přípravu organických jednotek. Předání zkušeností instruktorů přímo organickému celku je efektivnější než příprava jednotlivců v odborných kurzech.

OR-6 Tomáš Karásek, born in 1979, graduated from the special school in the field of the protection of persons and property. He held positions in the Czech Armed Forces on NCO level, as an anti-aircraft gunner, the squad commander, the platoon deputy commander in the airborne battalion and other. Currently he works as a training instructor at the light motorised battalion. He deals with the problems of fighting in the urban areas.

Country: Czech Republic

07/09/2015

Leave a comment