Officer’s Competencies

Abstract:

The article deals with the process of identification of competencies for commanders in leading units in military operations. The used methodology based on combined approach founded on selected competency rosters and its further modification seemed to be relevant and applicable in the Czech Armed Forces conditions. Military officer’s profiles anchored in the EU Commission Database for Armed Forces and in the EU Sectoral Qualifications Framework for Military Officer Profession have been proven as the most relevant frameworks of competencies. Both are formulated and structured to be as generic as possible for all officers regardless of their specialization. They were established on current theories and incorporate extensive amount of entries from various national sources. The resulting list of 24 generic competencies, selected from a total of 69 competencies analyzed, represents a possible example of a set of requirements imposed on the Czech Armed Forces officers.

1 comment

 • Comment Link Monday, 27 April 2020 14:45 posted by Karel Kozák

  KOMPETENCE DŮSTOJNÍKA

  Str. 51 Přemysl Štěpánek, Richard Saibert

  Rozsáhlý článek v anglickém jazyce rozebírá teoretické problémy kompetencí, hlavně připravenost na velení vojskům ve vojenských operacích. Text je doplněn schématy, tabulkami, dále je přiložen Dotazník pro hodnocení a Návrhy ke kompetencím. Obsah je logicky a přehledně uspořádán.
  Do hlavní části jsou zařazeny oblasti s definicemi kompetencí, hodnocení budoucích vojenských operací. Pozornost je věnována požadavkům na ozbrojené síly a na osobnost důstojníků. Není zřejmé, zda se odlišují úrovně velení. Otázka do diskuse může být, zda velitelé čet a rot (část ozbrojených sil) tyto požadavky zvládnou.. Bylo by vhodné seznámit se s databázemi kompetencí. Z uvedeného je zřejmé, že zvládnutí požadavků kompetencí vyžaduje náročnou přípravu.
  Větší část povinností a požadavků je, vzhledem k doslovnému překladu, určena pro ozbrojené síly. Domnívám se, že zvolit jiný pojem např. „armáda“, by mohlo být přijatelnější.
  V článku chybí česká slova, pravomoc nebo oprávnění?

  Report

Leave a comment