Možnosti využití simulací ve vzdělávání logistických odborností (2)

Abstract:

Cílem článku je přispět k diskuzi o potřebnosti simulačních prostředků ve vzdělávání vojenských studentů logistických odborností se zaměřením na vojenskou logistiku. Rozhodovací proces je zde chápán jako celek na sebe navazujících aktivit. Profesionální armáda je založena na standardních aliančních postupech a předpokládá synergické doplňování vzdělávání a výcviku, jež by mělo vyústit v automatizovaný výkon jednotlivých složek. Použité materiály jsou závěry šetření provedeného na Univerzitě obrany. Navrhovaný proces přípravy střeleb mechanizovaného praporu (mpr) je součástí projektového řešení v oblasti využití simulací při výuce logistických odborností v AČR.

LTC (Ret.) Ing. Zdeněk Březovský, born in 1968, graduate of Military Academy, Brno, later practice in logistic positions on the levels of air base and operational headquarters. 2008-2010 he was a researcher at the Institute of Operational and Tactical Studies, of the University of Defence in Brno. Since 2010 he is the consultant of logistics company Aura s.r.o. Brno. Now he is a student of the doctoral studies at the University of Defence, Brno, in the field of Military Management.

Country: Czech Republic

24/01/2012

Leave a comment