Operational Art in Army of the Czech Republic from Perspective of Participants in Career Courses for Higher Officers. Criticism, Argumentation, and Recommendation

Abstract:

The primary mission of commanders and staffs is a skillful realization of all measures related to preparation, planning, conduct and control of military operations. Ability to implement these measures originates from their professional knowledge of the theory of operational art and capability to execute it in practice. Based on a feedback from the courses participants, the authors of the article propose a set of measures which may contribute not only to improvement of the level of knowledge, skills and competences of military personal, but also to increase interest in the overall development of operational art in the Czech Armed Forces.

Plk. gšt. Ing. Tomáš Rak, narozen 1964, absolvent VVŠ PV ve Vyškově (1982), kurzu generálního a admirálního štábu na FüAkBw v Hamburku (2004) a Senior Course na NDC v Římě (2010). V letech 1986–96 zastával velitelské funkce na stupni četa, rota a prapor a štábní funkce na stupni prapor, brigáda a divize. V letech 1996–2004 působil na VA Brno. Do roku 2011 pracoval na řídících funkcích v rámci Správy doktrín ve Vyškově. V letech 2011–14 pracoval na velitelství U. S. Army TRADOC. Od roku 2014 působí na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií, UO v Brně. Ve své práci se zabývá problematikou vojenského umění a krizového řízení.

20/03/2018

Leave a comment