The Perspectives of Infatry Fighting Vehicle´s Crew Training

Abstract:

The article deals with current state of infantry fighting vehicles training and evaluates current status of training documentation (mainly based on own experience). It focuses on the development of crew training mainly based on example of wheeled IFV PANDUR II. The goal of the paper is open a professionally discussion on the topic the IFV´s crew training. Mainly evaluates training maps, which the author regards as essential.

Captain Ing. Miroslav Polach, born in 1983. Graduated on the Faculty of Military leadership, University of defence in Brno, study module: Mechanised and tank units commander. He served on commander and staff positions in the 4th Rapid deployment brigade units. From 2015 to 2017 he served as a mechanized coy commander in the 44th light motorized battalion (equipped by wheeled IFV PANDUR II). Now, he is member of University of defence in Brno. Professionally he is interested in tactics of mechanized and motorized units.

Country: Czech Republic

17/06/2019

1 comment

 • Comment Link Monday, 23 September 2019 14:37 posted by Karel Kozák

  Str. 99 Perspektivy přípravy osádek bojových vozidel
  Miroslav Polach
  Článek v rozsahu 7 stránek, doplněný tabulkou, je uveden v českém jazyce. Obsahem je pojednání o výcviku osádek bojových vozidel. Autor zahrnul zkušenosti z funkce velitele mechanizované roty na PANDUR II a předkládá hodnotné informace i názory se zájmem o zlepšení současné situace v této oblasti. Kladem jsou i poznatky z minulosti (mohly by být méně rozsáhlé).
  Několik poznámek k terminologii. Článek je dobře napsán, drobné nedostatky v textu, némají vliv na kvalitu. Někdy se stane, že překlep je i v názvu článku (INFANTRY). Na str. 100 je uvedeno slovo výzva. Nebylo by lepší uvést slovo úkol? Výzva se může ignorovat, úkol se musí splnit a to je podstatné pro vojenství.
  Je patrné, že vývoji vojenství je potřebné věnovat pozornost. Před vice než 30 lety byly u motostřeleckých rot na OT-64 obdobné problémy. Článek obsahuje mnoho námětů, ale nepostřehl jsem požadavky na vzájemnou zastupitelnost a to nejen v rámci osádky, ale celé čety. Přes dílčí připomínky článek vytváří dobrý dojem.

  Report

Leave a comment