Analysis and model of Cyber security corps professional development

Abstract:

The paper deals with the professional development of cyber security corps. In the introduction the individual elements that are active in cyber security are described. Strategic analysis of the education is carried out to define the initial state.  The main part of the paper is devoted to the design of the education system. The individual elements are defined in the paper, and the model of relationships between these elements is shaped. The attachment contains complete set of topics and their classification into the strands to fulfil the profile of the cyber security expert.      

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 19 November 2019 16:58 posted by Karel Kozák

  Str. 97 Analýza a model systému přípravy\ odborníků kybernetické obrany.
  Petr Františ Jan Hodický

  Velmi obsáhlý článek v českém jazyce je rozdělen na 2 části, hlavní část a přílohú. Autoři na 12 stránkách předkládají úvodní všeobecná ustanovení o kyberbezpečnosti a kyberobraně. Pokračují rozborem oblasti vzdělávání po kapitolách (3, 4, 5) a článcích (3.1-3.6, 4 a 5). Tato část je dobře zpracována, následuje využití strategické analýzy.
  Příloha je odbornou částí, obsahuje variantu výukového programu pro kurzy GŠ.
  K terminologii.
  Str. 97 Překlad názvu není podle originálu, týká se i Abstraktu.
  Str. 99 Nasazení malware?
  Str. 100 Zdroj 5 Modelling?
  Str. 101 1. odst. vybodování? 3. odst V čele…?
  Str. 103 Na konci řádku diakritická znaménka, týká se i odrážek.
  Str. 104 4.řádek ..problematickou…?
  Str. 105 krizová zákon…
  Str. 110 intelligence=vojenské zpravodajství.
  Str. 111 Pomocné nástroje?
  Nemělo by se do vzdělávacího programu zařadit něco ze standardizace NATO v AČR (STANAG, AP)?.
  Domnívám se, že hodnota článku by se zvýšila zařazením nejméně malého terminologického slovníku, aby se i neodborníci necítili tak poníženě, když nachází v textu tajemná slova. Příklad: druhy kybernetických útoků.

  Report

Leave a comment