Sondáž k úrovni dovedností v anglickém jazyce na vybraných civilních středních školách (2)

Abstract:

Primárním cílem předkládaného výzkumu bylo zjistit úspěšnost při jazykové zkoušce STANAG 6001 u civilních studentů, kteří jsou potenciálními uchazeči o práci v armádě nebo budoucími studenty Univerzity obrany, a na jejím základě provést odhad jejich vstupních jazykových dovedností. Procento úspěšných výkonů při testování dovedností poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním a písemný projev v r. 2008 je ve srovnání s r. 2006 výrazně vyšší. Autoři se domnívají, že k tomu přispěla účast studentů na řadě zahraničních projektů, a také vysoký standard školy. Výsledky jsou zobraceny v několika tabulkách a grafech.

Mgr. Helena Rýlichová, born in 1982, she graduated from the Faculty of Education, Masaryk University (PdF MU), major in teaching for primary schools, English language and literature, German language and literature. While studying the Faculty of Education, she was assigned in the scholarship programme Help for Pedagogical Staff of Masaryk University, with the administration of e.learning course in English and German languages. A graduate of Gymnázium Slovanské náměstí in Brno (grammar school), school leaving examinations in Czech language, German language, English language, foundations of social sciences. At present, she is a teacher of English language-methodists and examiner of the Defence Language Institute (ÚJP) Vyškov.

Country: Czech Republic

18/06/2012

Leave a comment