Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky (2)

Abstract:

Obecný trend nárůstu hmotnosti, klesající fyzické kondice a zdravotních komplikací u běžné populace se projevuje i v oblasti náboru nových zájemců. Předpokládá se,  že jejich tělesná připravenost bude na vysoké úrovni. Cílem této studie bylo ověřit, zda fyzická kondice vojáků při vstupu do armády během let 2000-2017, kdy testování tělesné zdatnosti probíhalo, se skutečně zhoršuje či nikoliv. Výsledky za hodnocené období ve sledovaných parametrech tělesné zdatnosti naznačují, že některé složky tělesné zdatnosti kopírují obecný trend a vykazují mírné zhoršení. Přesto obecně nelze konstatovat, že tělesná zdatnost nových vojáků ve sledovaném období poklesla, neboť některé její  složky naopak vykazují mírný vzestup.

David Gerych, born 1977. In 2002 he graduated from Southern Methodist University in Dallas and in 2009 from Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport. Since 2011 he has been working as a researcher at Sports Research Institute of Czech Armed Forces in Prague, where he focuses on analysis of human movement. He has published in peer reviewed scientific journals and has been a co-author of several publications and conference proceedings.

Country: Czech Republic

13/06/2018

Leave a comment