Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky (5)

Abstract:

Obecný trend nárůstu hmotnosti, klesající fyzické kondice a zdravotních komplikací u běžné populace se projevuje i v oblasti náboru nových zájemců. Předpokládá se,  že jejich tělesná připravenost bude na vysoké úrovni. Cílem této studie bylo ověřit, zda fyzická kondice vojáků při vstupu do armády během let 2000-2017, kdy testování tělesné zdatnosti probíhalo, se skutečně zhoršuje či nikoliv. Výsledky za hodnocené období ve sledovaných parametrech tělesné zdatnosti naznačují, že některé složky tělesné zdatnosti kopírují obecný trend a vykazují mírné zhoršení. Přesto obecně nelze konstatovat, že tělesná zdatnost nových vojáků ve sledovaném období poklesla, neboť některé její  složky naopak vykazují mírný vzestup.

Jitka Soumarová, born 1975. In 2004 she graduated from the University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Applied Sciences (field of study Biomechanics and Medical Engineering). Subsequently, she started working as a researcher in Human Movement Analysis Laboratory at Sports Research Institute of Czech Armed Forces in Prague. Participates in the data collection and its subsequent processing and participates in analyzes of the current physical state of various military specialties in the ACR.

Country: Czech Republic

13/06/2018

Leave a comment