Analysis of the Malian conflict dynamics – exploiting ACLED database

Abstract:

Focusing on current Malian conflict, the aim of the article is to demonstrate usefulness of the „Armed Conflict Location & Event Data Project“ database for the analysis of intra-state conflicts. At the macro-level the paper analyzes geographical spread of the conflict and its key quantitative characteristics (numbers of fatalities stemming from different types of incidents). At the micro-level it focuses on Malian region Mopti. At this level the paper analyzes geographical distribution of various incidents and the interaction of the key armed groups operating within the region. 

1 comment

 • Comment Link Saturday, 09 January 2021 20:06 posted by Karel Kozák

  KOM 4/2020
  str. 64 Analýza dynamiky konfliktu v Mali-využití databáze ACLED
  Jan Kofroň Michal Opletal Matyáš Zrno

  Rozsáhlý článek v českém jazyce zabývající se na 18 stránkách systémem zjišťování, hodnocení a evidence násilných činů. Je to databáze ACLED, rozdělená na více části, které obsáhnou téměř celý svět. Hlavní zaměření je na analýzy politického násilí, obsahuje i jeho ostatní druhy
  Podle slovníku je překlad správný. Podle vlastních znalostí nepříliš vhodný. Do databáze se vkládají krátké charakteristiky všech zjištěných akcí. Text je doplněn schématy a tabulkami. Zvláštností je zařazení neobvykle zpracovaných grafů pro umístění konfliktů a násilných akcí. Základní zaměření je na oblast bezpečnostní, základní formou analýza konfliktů. Pro porozumění zařazen technický popis ACLED.
  Krátce je charakterizována malijská armáda, její problémy pronikání islamizace, centrální vláda, aktéři a příčiny konfliktů. Skupina odvedla náročnou práci. Může se využívat pro činnost kontingentů AČR.
  Terminologie
  Str. 49 7 řádek zdola),
  Str. 50 přítomnost problémů?
  Str. 57 shovívavost,
  Str. 58 vzdušné prostředky.
  Vzdušná vzdálenost,

  V časopise VR/Mimořádné číslo je na str. 61 uvedeno…
  :…Za povšimnutí stojí, že v celém období 1920-1944,. kdy byly k dispozici pouze těžké jednoduché psací stroje se, až na zcela ojedinělé výjimky, nevyskytují v textech nedostatky v diakritice, překlepy, natož pravopisné chyby….
  Dobře napsaný a srozumitelně podaný článek může obsahovat podněty pro diskusi. Jedním z nich je terminologie, především doslovné překlady. Je sice výhodné, když autor článku dokáže reagovat na slova v cizím jazyce, ale svoji část překladu představuje I významový charakter.
  .

  Report

Leave a comment