Fajfrová Jana

Pplk. MUDr. Jana Fajfrová, nar. 1979, vedoucí skupiny hygieny výživy katedry vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Univerzita obrany. Členka mezinárodní odborné společnosti ESPEN (Evropská společnost klinické výživy a metabolismu), 2004-2006 členka akademického senátu UO Brno. Zabývá se problematikou vojenské hygieny se zaměřením na výživu, obezitu a poruchy metabolismu v podmínkách AČR a dále ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové řeší problematiku metabolických poruch u nemocných s chronickým jaterním onemocněním.

26/05/2011