Foltin Pavel

Major Ing. Pavel Foltin, Ph.D., nar. 1976, po absolvování VVŠ PV ve Vyškově v roce 2000 působil na pozicích asistenta, odborného asistenta, vědeckého pracovníka a vedoucího vědeckého pracovníka katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu nejdříve na VVŠ PV, od roku 2004 na UO. V r. 2004 doktorské studium ekonomika obrany státu, od r. 2006 ve funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty ekonomiky a managementu UO, od r. 2010 působí na funkci proděkana pro vnější vztahy a rozvoj. Je členem stálé pracovní skupiny pro vojenské obory akreditační komise MŠMT. Vedle problematiky vzdělávání vojenských profesionálů se zabývá problematikou logistické podpory mnohonárodních operací a bezpečností zásobovacích řetězců.

24/01/2011