Rejzek Martin

Podplukovník Ing. Martin Rejzek, Ph.D., nar. 1973, VVŠ PV, 1994-1996 vedoucím starším důstojníkem v rámci Střediska kontroly hospodaření a Správy logistiky 3. sboru TL. Od r. 2001 pracoval jako vědecký pracovník na katedře logistiky VVŠ PV, od r. 2005 jako odborný asistent v rámci UO. Od r. 2008 zastává funkci vedoucího skupiny vojenské dopravy v rámci katedry logistiky FEM UO. Zabývá se dopravně zásobovacími systémy v podmínkách ozbrojených sil. Patří mezi hlavní autory vojenských publikací doktrinálního charakteru zaměřených na vojenskou logistiku. Podílí se na tvorbě koncepčních dokumentů vojenské dopravy. Je autorem řady studijních textů, výukových pomůcek, příspěvků a projektů v oblasti vojenské dopravy a manipulace s materiálem.

24/01/2011