Zůna Jaromír

Brigádní generál Ing. Jaromír Zůna, MSc., Ph.D., nar. 1960, je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V průběhu služby vykonával řadu funkcí na taktickém, operačním a strategickém stupni velení v AČR i v zahraničí, z toho 22 let ve funkcích velitele, zástupce velitele, náčelníka štábu a zástupce náčelníka štábu. Mezi jinými působil na VVŠ PV ve Vyškově, VA Vyškov, silách územní obrany, silách podpory a výcviku, Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově, Generálním štábu AČR, U.S. Army TRADOC, NATO Joint Force Training Centre Bydgoszcz v Polsku a misích IFOR, SFOR. V rámci své kariérové přípravy, mimo jiných, absolvoval U.S. Army Infantry School ve Ft. Benning, U.S. Army Command General and Staff College ve Ft. Leavenworth, National Defence University ve Washingtonu a Joint Forces Staff College v Norfolku. V současné době vykonává funkci ředitele Agentury logistiky AČR. V publikační činnosti se převážně věnuje následujícím tématům: příprava personálu, výcvik, mnohonárodní operace a mise OSN, EU, OBSE a NATO, bezpečnostní problematika a výstavba sil.

26/11/2014