Přikryl Lubomír

Ing. Lubomír Přikryl, nar. 1955, VA Brno, do roku 1984 vykonával základní a střední odborné funkce u žsilmb, 1984-1986 postgraduální studium na VA Brno, po jeho ukončení vedoucím oddělení u Výzkumného ústavu 010 ve Vyškově. V roce 2002 se stal zástupcem vedoucího odboru zkoušení techniky a od roku 2005 vedoucím odboru zkoušení techniky a vedoucím akreditované zkušební laboratoře č. 1103 u VOP-026 Šternberk, s. p. divize VTÚPV Vyškov. Aktivně se podílí na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje MO ČR a od roku 2008 je vedoucím projektu Zkoušení vozidel a EMC. Je jedním ze zástupců Národní autority MO ČR pro zkoušení vojenských vozidel a EMC. Publikuje v odborných časopisech s potápěčskou tematikou.

30/01/2009