Zahradníček Pavel

Podplukovník gšt. Ing. Pavel Zahradníček, Ph.D., MBA,  narozen v roce 1982. Absolvent VVŠ PV Vyškov (2004), Univerzity obrany (Ph.D. 2017), Kurzu generálního štábu (2022) a studijního program MBA (2023). Během své praxe v letech 2004-2018 velel na základních velitelských a štábních funkcích. Byl nasazen v pěti zahraničních operacích na taktickém a operačním stupni velení a řízení. Autor je příslušník Katedry vševojskové taktiky Univerzity obrany. Oblast jeho výzkumu je zaměřena na technologický rozvoj a jeho praktický vliv na taktiku a přípravu jednotek.

20/11/2023