Kalina Milan

Pplk. gšt. Ing. Milan Kalina, nar. 1969, VVŠ PV Vyškov, od r. 1991 vykonával základní a střední velitelské funkce u dělostřeleckých útvarů vševojskových pluků a brigád; 1996-97 dělostřelecký návodčí mpr AČR v misi IFOR/SFOR na území Bosny, následně zástupce velitele organizačního prvku dělostřeleckého oddílu. Absolvent ročního Senior Staff Course při Baltic Defence College v Tartu, Estonsko (2002), po jeho ukončení štábní důstojník operačního odboru Velitelství pozemních/společných sil. 2004-2008 velel dělostřeleckému útvaru. Spolu s útvarem v roce 2006 absolvoval nasazení v misi KFOR a po návratu i cvičení Strong Campaigner 2006 k certifikaci počátečních operačních schopností AČR. 2008-11 byl zařazen na pozici štábního důstojníka operačního odboru NATO JFC HQ v Brunssumu, Nizozemí. Po návratu byl zařazen na UO, kde působí ve funkci zástupce vedoucího katedry řízení palebné podpory. Zaměřuje se na problematiku bojového použití dělostřelectva a organizace palebné podpory.

28/09/2014