Král Petr

plk. gšt. MUDr. Petr Král. Narozen v roce 1969. V roce 1993 ukončil Vojenskou lékařskou akademii Jana Evangelisty Purkyně, obor všeobecné lékařství. V letech 1993 až 1996 absolvoval postgraduální specializační vzdělávání ve Vojenské nemocnici Brno. Od roku 1996 do roku 2009 působil v různých lékařských pozicích na Posádkové ošetřovně Vyškov a na Odboru vojenského zdravotnictví. V letech 2009 až 2012 působil na NATO Joint Force Command Headquarters v Brunssumu, Nizozemí. V letech 2012 až 2016 působil na Odboru vojenského zdravotnictví a na Agentuře vojenského zdravotnictví. Od září 2016 zastává funkci ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany.

28/08/2018